Szaflary

Niektóre źródła przekonują, iż zamek istniał już w XI wieku, choć bezsprzecznie pierwsze wzmianki o nim pojawiają się dopiero w 1334 roku w dokumentach Kazimierza Wielkiego. Wspomniany jest wówczas tzw. „nowy zamek” (łac. castrum novum) w Szaflarach, a na dokumencie z 1338 roku widnieje podpis Piotra ze Słupi, kasztelana zamku w Szaflarach.Madonna z Szaflar – …